top of page

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Best Lake Nature Adventures Oy, Pensuontie 65, 15540 Villähde, FI2765490-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annukka Linninen, info@bestlakenature.com, +358 407607240

Rekisterin nimi

Best Lake Nature Adventures Oy:n asiakasreksiteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Best Lake Nature Adventures Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä tilauksien hallinta ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää toiminnan kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi

  • Osoite

  • Puhelinnumero

  • Sähköposti

  • Tilausten tiedot

  • Tilausten seurantakoodit

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokauppa, retkien varauslomakkeet ja siihen liittyvät järjestelmät sekä lisäksi verkkokaupan markkinointiin liittyvät kampanjat.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta verkkokaupan tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi).

Tietoja voidaan luovuttaa nähtäväksi rekisterissä oleville henkilöille tarkistusta varten. Tiedot voidaan poistaa järjestelmästä pyydettäessä.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille lukuun ottamatta tekniseen hallinnointiin liittyviä toimia (esim. palvelimen tai verkkokauppa-alustan hallinnointi). Rekisteriä säilytetään sähköisessä muodossa suojatulla palvelimella ja se on suojattu salasanalla.

Data protection disclaimer / Confidentiality disclaimer

Registration form (according to Personal Data Act, Finnish legislation, 523/1999, 10§)

Registered company / database holder

Best Lake Nature Adventures Oy, Pensuontie 65, 15540 Villähde, FI2765490-1

Contact person:

Annukka Linninen, info@bestlakenature.com, +358 407607240

Register / database name:

Best Lake Nature Adventures Oy:n customer database

Purpose of personal data usage and maintaining the database: 

The Purpose of personal data usage is the administrating of customer database, orders management and handling. The given information may be used for further developing the business and for statistical purposes. 

Register / database content:

* Name
* Address 
* Telephone number
* E-mail address 
* Placed orders: info and tracking codes 

Register / database locations:

Best Lake Nature Adventures web shop, affiliated software systems, web shop related marketing.

The given data shall not be further passed to third parties, except for technical-related managing of web shop (f e. server or software maintenance)

The given data shall be passed to the registered persons for inspection. The date will be removed from the database upon request.

Register / database protection: 

The register / database shall not be passed on to third parties, except for technical-related managing of web shop (f.e. server or software maintenance)

Register / database is password protected.

bottom of page